راهنمای اشکالات عمومی سیستم های هیدرولیک

علل صدا در سیستم هیدرولیک

.عدم تناسب فیلتر روغن با سایز مکش پمپ و یا کثیف بودن فیلتر.مسدود شدن پورت مکش
.شل بودن بدنه و پوسته پمپ . عدم آب بندی مناسب خط مکش پمپ که منجر به ورود هوا 
به سیستم می شود . عدم آب بندی شیر و اتصالات مخزن تا ورودی پمپ و نفوذ هوا از آن نواحی به داخل پمپ . عدم تناسب و یکنواختی سایز لازم بین قطر شیلنگ و یا لوله از مخزن 
تا قسمت مکش پمپ نسبت به قطر ورودی پمپ و لرزش پمپ . عدم هم محوری و یا در یک راستا نبودن شافت موتور (کالیبره نبودن کوپلینگ) سردی بیش از حد روغن هیدرو لیک یا بالا بودن ویسکوزیته روغن . خرابی و مشکل داشتن کاسه نمد . از بی رفتن آب بندی قطعات 

داخل پمپ و بروز نشتی داخل . استاندارد نبودن تانک روغن هیدرو لیک نسبت به دبی پمپ .​​​​​​​کاهش سطح روغن در تانک (مخزن روغن)​​​​​​​ 

علل افت فشار غیر مجاز در سیستم هیدرولیک

.نشت داخلی بیش از حد در درون  پمپ ،جک ها،هیدورموتور، شیر آلات و چک والوها .خرابی تنظیم فشار یا شیرهای کنترل دیگر . پایین بودن دور محرک پمپ . ویسکوزیته نامناسب روغن هیدرولیک (خارج از حد مجاز) . انتخاب نامناسب شیرآلات هیدرولیک سیستم ، نسبت به دبی و فشار پمپ . گرفتگی مسیر روغن ​​​​​​​هرز شدن سر شافت پمپ

​​​​​​​علل کمبود دبی در سیستم هیدرولیک

.سرعت گردش کمتر یا بیشتر از حد تعیین شده (600 الی 1800 دور) . انتخاب نامناسب ظرفیت پمپ با توجه به سرعت عملگر ها خرابی تنظیم فشار یا شیر های کنترل دیگر روغن هیدرولیک نامناسب (ویسکوزیته بالا) خرابی پمپ به دلیل استهلاک زیاد (افت لیتراژ داخلی) سطح روغن در تانک پایین است پمپ مکش مناسب ندارد (گرفتگی فیلتر مکش) ​​​​​​​بر عکس بودن دور پمپ

​​​​​​​علل حرارت بیش از حد در سیستم هیدرولیک

.فشار بیش از حد درون سیستم (تنظیم غلط شیر کنترل) تحت فشار ماندن مداوم پمپ نشت داخلی در سیستم هیدرولیک (پمپ ،جکها و شیرآلات) حجم کم مخزن روغن نسبت به نیاز سیستم به روغن هیدرولیک عدم کارائی سسیستم خنک کن (کولر) بالا بودن دبی پمپ نسبت به ظرفیت مورد نیاز سیستم ​​​​​​​نامناسب بودن لوله ها و شیلنگ های خط فشار 

​​​​​​​علل استهلاک سریع قطعات

فرسوده شدن بیش از حد روغن هیدرولیک در اثر کار زیاد و آلودگی محیطی (نداشتن آنالیز روغن پس از کار کرد طولانی) عدم وجود فیلتر مناسب در سیستم استفاده از روغن نامناسب بالا بودن فشار سیستم انتخاب نامناسب پمپ نصب نادرست پمپ(وجود نیرو های بیش از حد روی شافت پمپ) نفوذ هوا از نواحی مکش به داخل پمپ آلودگی روغن در سیستم هیدرولیک ​​​​​​​کاویتاسیون

موتورکت|فروشگاه موتورکت

می توانید با مراجعه کردن به سایت فروشگاه موتورکت و با خواندن قسمت راهنمای اشکالات عمومی سیستم های هیدرولیک

از علل اشکالات سیستم های هیدرو لیک آگاه شوید.