سفارش

​شافت​​​​​​​

​شافت چیست؟

​شافت یا شفت میلگرد فولادی و  قطعه ای است که برای انتقال انرژی و نیرو مورداستفاده قرار می گیرد. این قطعه حرکات دورانی  دارد. باید گفت در واقع این قطعه تحت تاثیر نیروی پیچش قرار دارد. در حقیقت شافت به عنوان ریلی جهت حرکت کردن بلبرینگها مورداستفاده قرارمی گیرد. جنس میلگردها غالبا فولاد کربنی مثل c45 می باشد. که روکشی از کروم روی آن را می پوشاند. میزان کیفیت را عوامل متعددی از جمله کیفیت آلیاژ، میزان و کیفیت ماشین کاری و کیفیت پوشش دهی میلگرد ها و ... مشخص می کند. شافت ها باید بسیار دقیق و سنگ خورده باشند تا باعث راحتی حرکت بلبرینگها بر روی آنها شود. نکته حائز اهمیت ، میزان سخت کاری سطحی آنهاست که  چنانچه سطح شفت دچار سایش شود باعث کم شدن کیفیت و دقت حرکت بلبرینگها می شود. سختکاری سطحی به منظور جلوگیری از سایش سطح شفت انجام می شود.