5اشتباه پر هزینه کاربران هیدرولیک و اجتناب از این اشتباهات 

اشتباه اول:تعویض روغن در زمان نامناسب

​​​​​​​تنها در دو زمان لازم است روغن هیدرولیک تعویض گردد که عبارتند از زمانی که خواص فیزیکی و شیمیایی روغن تغییر پیدا کرده باشد یا افزودنی های لازم یا ترکیبات موجود در روغن از بین رفته باشند.این امر فقط به کمک آنالیز روغن به وسیله دستگاه های آزمایشگاهی امکان پذیر است.دوم این که در زمان آلودگی روغن به ذرات و آب ، لازم نیست روغن تعویض شود بلکه می توان با فیلتر آفلاین آن را تصفیه کرد ، لذا در هر دو مورد جهت پیشگیری ، آنالیز روغن با استفاده از دستگاه مخصوص یا کمک از شرکت های متخصص ضروری است.

اشتباه دوم:تعویض فیلتر ها در زمان نامناسب
​​​​​​​

فیلتر ها باید زمانی تعویض گردند که تمامی منافذ آن ها پرشده باشد. اگر زود تر از موعد تعویض شوند، هزینه بی مورد است و اگر دیرتر انجام پدیرد،روغن آلوده از طریق سوپاپ ایمنی فیلتر وارد سیستم شده و به تجهیزات آسیب می رساند،بهترین راه برای اطلاع از گرفتگی فیلتر ها استفاده از سوئیچ علامت دهنده برقی یا استفاده از نمایشگر چشمی آلارم فیلتر است.

اشتباه سوم:حرارت زیاد سیستم

سریع ترین راه تخریب تجهیزات آب بندی ها،لوله ها وحتی خود روغن ،حرارت بالای سیستم است .این که چه حرارتی ،حرارت مخرب برای سیستم هیدرولیکی است کاملا به ویسکوزیته روغن و جداول مربوطه و همچنین نوع تجهیزات هیدرولیک در سیستم بستگی دارد.دمای بالای 80درجه سانتی گراد تمام سیل ها و لوله ها را خراب کرده و موجب تسریع در تغییر خواص فیزیکی روغن می گردد. همچنین حرارت بالای سیستم باعث افزایش حرارت روغن گشته و در نتیجه ویسکوزیته آن کاهش می یابد و عملکرد سیستم را تغییر می دهد .مناسب ترین دما جهت روغن ، دمای بین 40 تا 55 درجه سانتی گراد است تا رفتار متناسب با ویسکوزیته آن باشد.استفاده از هیتر و خنک کن آبی یا هوایی جهت کنترل این امر توصیه می شود.

​​​​​​​اشتباه چهارم:استفاده از روغن نامناسب

روغن مهم ترین جز یک سیستم هیدرولیک است که نه تنها برای روانکاری بلکه برای انتقال قدرت در سیستم هیدرولیک عمل می کند. ویسکوزیته روغن به طور عام حرارت حداقلی و حداکثری روغن برای کار کرد مطمئن در سیستم را تعیین می کند.انتخاب روغن با ویسکوزیته صحیح باید متناسب با شرایط آب و هوایی محل مورد استفاده هیدرولیک باشد.اگر ویسکوزیته از حد ایده آل بیشتر باشد، توان بیشتری به دلیل اصطکاک سیال از بین رفته و اگر از حد ایده آل کمتر باشد توان بیشتری به دلیل اصطکاک مکانیکی و نشت داخلی از بین می رود . بنابراین استفاده از روغن با ویسکوزیته نامناسب نه تنها باعث جریان ناقص روغن و خرابی تجهیزات سیستم می شود بلکه موجب صرف انرژی بیشتر و بازدهی کمتر نیز می شود که مطلوب نیست.

اشتباه پنجم:فکر کنیم تجهیزات هیدرولیک خود روانکار باشند.

موتور و تجهیزات را بدون اینکه روغن کاری شده باشند روشن نکنیم.برای جلوگیری از این اشتباه هرگز بدون وجود چک لیست شروع بع تعویض و یا تعمیر تجهیزات هیدرولیک و یا راه اندازی نکنید.

موتورکت|فروشگاه موتورکت|پمپ|صنایع|هیدرولیک
تماس با ما
موتورکت|فروشگاه موتورکت|هیدرولیک|صنایع|پمپ

   می توانید با مراجعه کردن به سایت فروشگاه موتور کت و خواندن قسمت                    5اشتباه پر هزینه کاربران هیدرولیک و اجتناب از این اشتباهات                                                از سیستم های هیدرولیک خود محافظت کنید

​​​​​​​