(دستور العمل،راه اندازی و نگهداری پمپ های هیدرولیک پره ای)

(دستور العمل،راه اندازی و نگهداری پمپ های هیدرولیک پره ای)
○به عنوان مالک،عامل یا تعمیر کار هیدرولیک،اگر نسبت به دانش هیدرولیک اطلاعات کافی نداشته باشیم محکوم به پرداخت هزینه های زیادی خواهیم بود.
○بر این اساس رعایت موارد ذیل می تواند
عمر سیستم هیدرولیک و در نتیجه پمپ هیدرولیک را افزایش داده و از خسارت و هزینه های زیاد جلوگیری نماید:
●از روغن هیدرولیک مناسب استفاده نمایید(استاندارد ISO VG در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد و ویسکوزیته۶۸cSt)
●روغن مناسب و پیشنهادی ، روغن پارس بابک ۱۲۵،۱۰۰ یا بهران ۶۸ و یا معادل فنی آن‌ها می باشد.
●روغن هیدرولیک را بر اساس فواصل زمانی استاندارد و شرایط آب و هوا و طبق دستور العمل دستگاه مربوطه تعویض نمایید.
●مخزن روغن قبل از پر شدن،کاملا تمیز شده باشد و روغن به اندازه کافی در مخزن موجود باشد.
●روغن موتور ۱۰ رایج در ب-ازار،قابل استفاده در سیستم هیدرولیک نبوده و باعث افت کیفیت و کاهش عمر سیستم هیدرولیک،مخصوصا پمپ های هیدرولیک می گردد.
●هنگام جبران کسری روغن داخل مخزن،حتما از همان روغن هیدرولیک قبلی استفاده نمایید.(البته علت کسری روغن باید بررسی شود)
●صفحات تلاطم گیر،داخل مخزن تعبیه شده باشند که از حرکت و جابجایی لجن و آلودگی کف مخزن به داخل فیلتر و پمپ جلوگیری شود.
●با توجه به این که آلودگی، دشمن شماره یک هر سیستم هیدرولیک می باشد،مراقب باشید به هیچ‌وجه آلودگی‌ وارد سیستم نشود.
(آلودگی می تواند به صورت ذرات جامد،مایع و گازی باشد)
●در شرایط هوای سرد،قبل از گرم شدن روغن،دستگاه را تحت فشار قرار ندهید.بهتر است ۱۰ تا ۱۵ دقیقه،پمپ بدون فشار کار کرده تا دمای روغن به حد استاندارد برسد.(حداقل دمای استاندارد ۳۰ درجه سانتیگراد است)
●بهترین کارایی پمپ و کارتریج در درجه حرارت بین ۴۰ تا ۵۵درجه سانتیگراد می باشد.بنابر این وجود خنک کن و گرمکن جهت کنترل دما و در نتیجه کنترل ویسکوزیته در سیستم هیدرولیک الزامی است.
●فیلتر مکش پمپ،تمیز و سالم باشد.ظرفیت آن باید ۳تا ۵ برابر دبی پمپ در نظر گرفته شود.