نکات مهم برای نصب کارتریج داخل پوسته(صنایع هیدرولیک ایران)

شیر آلات سیستم باید سالم و کارا باشند.
●نصب درجه فشار سنج روغن(مانومتر)بعد از شیر تنظیم فشار در هر سیستمی جهت تنظیم فشار دقیق الزامی است.
●همیشه نشتی های سیستم کنترل و رفع عیب شود.
●جهت نصب پمپ به سیستم،کافی است هم‌محوری شافت پمپ،کوپلینگ و شافت محرک را کاملا رعایت نموده، سپس پیچ های اتصال را پس از بستن به ترتیب محکم نمایید.
●پس از بستن شیلنگ‌ها و قبل از روشن کردن دستگاه،پمپ را از روغن هیدرولیک مورد استفاده پر نموده و سیستم را هوا گیری نمایید.
●اطمینان حاصل کنید که هوا از محل اورینگ های فلانچ ورودی به پمپ نفوذ نکند.
●قبل از نصب کارتریج داخل پوسته پمپ،پوسته کاملا تمیز شده باشد.لقی شافت از حد استاندارد بیشتر نباشد.از سالم بودن بلبرینگ و کاسه نمد اطمینان حاصل کنید سپس کارتریج را با توجه به موقعیت دو عدد پین،طوری نصب نمایید که پین ها در محل خود قرار گیرد.
●به جهن گردش کارتریج(چپگرد_راستگرد)توجه نمایید.
●هنگام‌تغییر زاویه ورودی و خروجی پمپ به دو مورد ذیل کاملا دقت نمایید:
 الف)پین های کارتریج از محل خودشان خارج نشوند.
 ب)اورینگ های پوسته نیز از محل خودشان خارج نشوند.
●حداکثر فشار جهت کارتریج و پمپ های پره ای،۱۷۵ بار دائم و ۲۱۰ بار لحظه ای است.
●دور مناسب محرک،حداقل۶۰۰ و حداکثر۱۸۰۰ دور در دقیقه می باشد.
●تحقیقات بعمل آمده نشان می دهند که بیش از ۹۰٪ از خسارت های ایجاد شده در سیستم های هیدرولیک ناشی از عدم استفاده از روغن مناسب و همچنین نفوذ آلودگی به سیستم هیدرولیک و عدم توجه به فیلتر ها می باشد.
■در صورت رعایت همه موارد فوق و بروز اشکال می توانید با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید