نکات مهم برای نصب کارتریج داخل پوسته(صنایع هیدرولیک ایران)

شیر آلات سیستم باید سالم و کارا باشند. ●نصب درجه فشار سنج روغن(مانومتر)بعد از شیر تنظیم فشار در هر سیستمی جهت تنظیم فشار دقیق الزامی است. ●همیشه نشتی های سیستم کنترل و رفع عیب شود. ●جهت نصب پمپ به سیستم،کافی است هم‌محوری شافت پمپ،کوپلینگ و شافت محرک را کاملا رعایت نموده، سپس پیچ های اتصال را پس از بستن به ترتیب محکم نمایید. ●پس از بستن شیلنگ‌ها و قبل از روشن کردن دستگاه،پمپ را از روغن هیدرولیک مورد استفاده پر نموده و سیستم را هوا گیری نمایید.
ادامه مطلب